Dorpsbelangen Pekela
Voor goed leven in een mooi dorp


22 Januari 2023:

Actueel in Pekela: Gratis glasvezel! Er zijn verschillende aanbieders op de markt, marktpartijen die frequent adverteren en reclame maken middels verschillende media. De aanbiedingen op een rijtje, zonder advies onzerzijds:

Glasvezel.pdf (331.5KB)
Glasvezel.pdf (331.5KB)17 Januari 2023:

We zijn van start gegaan! Alle papieren hindernissen zijn overwonnen en we zijn klaar om met de inwoners van Pekela in contact te komen en in gesprek te raken. Benader ons via de sociale media, stel vragen, nodig ons uit, geef tips... we nemen alles mee naar ons interne overleg en naar het overleg met de gemeente.


Oktober 2022:

Beste vrienden van Dorpsbelangen,

De statuten zijn vorige week voorgelegd aan de notaris, wij hebben wat suggesties meegekregen als huiswerk. Op 27 oktober wordt de definitieve versie opgesteld en is de stichting een feit. Uiteraard volgt er dan nog een inschrijving van het bestuur bij de KvK, ook wordt er nog gewerkt aan een huishoudelijk reglement. In de tussentijd zijn er nog een aantal dorpsgenoten aangesloten , allen komen op donderdagavond 27 oktober bijeen voor een vergadering over de stand van zaken, maar vooral over de activiteiten die op de agenda komen voor dit kalenderjaar.


September 2022:

Beste vrienden van Dorpsbelangen,
Afgelopen week heeft het voorlopig bestuur een belangrijke stap gezet.
Deze zomer worden we een stichting.
Op dit moment wordt er gewerkt aan statuten en wordt er een afspraak gemaakt met een notaris om de stichting officieel op te richten. Daarna volgt de stap naar de Kamer van Koophandel om de stichting en haar (voorlopige) bestuursleden in te schrijven.
We hopen alle werkzaamheden voor de zomervakantie af te kunnen ronden.
Ná de zomervakantie gaan we informatiebijeenkomsten organiseren in de drie dorpshuizen Oude, Nieuwe en Boven Pekela.
We zullen onze doelen dan nader toelichten en willen samen met belangstellenden bouwen aan een visie voor Dorpsbelangen Pekela.
We zijn geen politieke partij en willen dat ook niet worden. Maar we willen ervoor zorgen dat er binnen de gemeente blijvende aandacht is voor datgene wat buurtbewoners in algemene zin belangrijk vinden en dat de stem van het dorp in positieve zin gehoord wordt.
Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomsten ruimte zijn voor het stellen van vragen, maar daarvoor of daarna mag ook altijd contact met ons worden gezocht, via een Messenger bericht op Facebook of via de website: www.dorpsbelangenpekela.nl
Wil je mee besturen , zet je je liever af en toe eens in voor wat praktische taken of heb je misschien een goed idee? Laat het ons weten! We gaan graag met je in gesprek.
Namens het voorlopig bestuur,
Ester Boekholt
Jelly Stapert
Peter Koerts
Rob Vergouw