Dorpsbelangen Pekela
Voor goed leven in een mooi dorp

Wat doen we in de komende tijd?

10 juni, op de Schutse markt in Nieuwe Pekela, tussen 9 en 16 uur

22 juni,  vergadering Dorpsbelangen om 19.30 uur (openbaar)

4 juli, kennismaking met onze vaste contactpersoon bij de gemeente Pekela

13 juli, brainstormsessie visie 2024, om 19.30 uur

18 juli, vergadering Dorpsbelangen, om 19.30 uur  (openbaar)

21 september,  vergadering Dorpsbelangen om 19.30 uur  (openbaar)

26 september, overleg bestuur DB en gemeente over gestelde vragen en lopende zaken

27 september, DB participeert in het overleg Adviesraad Sociaal domein

9 oktober, DB participeert in de klankbordgroep Pekelder Hoofddiep

11 oktober, brainstormsessie visie 2024 deel 2, om 19.30 uur