Dorpsbelangen Pekela
Voor goed leven in een mooi dorp 

Wie wij zijn?
Wij zijn een aantal enthousiaste mensen uit Oude-,  Nieuwe- en Boven Pekela.

Met Stichting Dorpsbelangen Pekela willen we graag, sámen met onze dorpsgenoten,
de leefbaarheid in de gemeente Pekela optimaliseren.

Wij nodigen daarom iedereen uit om met ons mee te praten en mee te denken over dit onderwerp.


Wat willen we bereiken?
We zijn trots op onze gemeente en we willen dat uitdragen en zichtbaar maken. Maar we willen ook kritisch zijn over zaken van algemeen belang die misschien niet goed gaan of beter kunnen.

Inwoners van Pekela zijn onze ogen en oren en kunnen ons attenderen op knelpunten of verbeterpunten, kunnen ons adviseren en met ons in gesprek komen. Dit meedoen van burgers, ook wel burgerparticipatie genoemd, is een wettelijke plicht voor de gemeente, voor het college van B&W van Pekela. Zij moeten burgerparticipatie organiseren, maar wij merken dat dit nog onvoldoende gebeurt. Daarom willen wij de kritische luis in de luis pels zijn en regelmatig met de gemeente in gesprek zijn over wat er in Pekela leeft en wat er mogelijk kan verbeteren, uiteraard binnen de financiële mogelijkheden en wettelijke kaders. Ook kunnen wij in gesprek gaan met de gemeenteraad, of delen daarvan, om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

De stichting Dorpsbelangen Pekela is nadrukkelijk geen actiegroep, ook kunnen wij ons niet bezig houden met puur individuele problemen van inwoners. Maar, nogmaals, voor het algemeen belang zijn wij jullie gesprekspartner. Dus zoek ons op bij een van de sociale media of via het contactformulier op deze website.... Ook laten we ons graag uitnodigen door verenigingen, bedrijven, instellingen en organisaties om in gesprek te gaan over wat er leeft in hun gebied. We horen heel graag van jullie!