Dorpsbelangen Pekela
Voor goed leven in een mooi dorp 

Visie Dorpsbelangen Pekela

Zoals een stichting behoort te doen hebben wij een visiedocument gemaakt en treft u op deze pagina ook onze statuten, huishoudelijk reglement en het handboek Goed Bestuur.

Reacties zijn altijd welkom.